PriFin-argument 16

Coördinatie, organisatie, sturing, opvolging, initiatief, concretisering,

engagement, verantwoordelijkheidszin, focus en alertheid

zijn ‘overall’ aanwezig bij PriFin

Drukwerk

Advertenties

PriFin-argument 14

Een financiële instelling kan je uitsluitend

een standaardinventarisatie aanbieden,

maar die standaard is een standaard

en wellicht niet geschikt voor u

PriFin is altijd gepersonaliseerd

Drukwerk

PriFin: alle argumenten bij elkaar

Argument 26
Door de unieke voorstelling van de werkelijke verbondenheid van alle betrokken informatie met PriFin, zullen uw beide hersenhelften zorgen voor een aangenaam vaststelbaar fenomeen van verhelderend systeemdenken

Argument 25
De strelende toegankelijkheid van PriFin geeft u meer inzicht, begrip en gemoedsrust dan wat u zich daarbij had kunnen voorstellen

Argument 24
PriFin heeft rechtstreeks impact op uw financiële situatie:
PriFin geeft u de mogelijkheid ideeën en verhalen over de werkelijkheid die samenhangen uit te zuiveren en aan te passen.
De financiële consument zonder PriFin is blind!

Argument 23
De PriFin-redactie kreeg een heerlijke suggestie die we graag delen als argument:
PriFin, het geheugen van je leven

Argument 22
Het is een natuurlijk verlangen, ook bij u, om alles bij de hand te hebben en eenvoudig te kunnen benaderen. PriFin geeft u daar de mogelijkheid toe en beantwoordt zo uw behoefte

argument 21
Wil je bewust beleven wat je wil beleven en niet tot de grijze massa behoren die onkundig slachtoffer is van onwetendheid?  PriFin maakt je vrij, zinvol en bewust en geeft je controle.

Argument 20
PriFin is een venster op jouw informatie, zonder dat je van iemand afhankelijk bent en vooral zonder dat er iemand ongewenst meekijkt

Argument 19
PriFin levert u het helder inzicht dat u nodig heeft om focus te kunnen leggen en tot verbetering van uw financiële positie over te kunnen gaan

Argument 18
PriFin is veilig, zeker, snel, privé, duidelijk, paraat, helder, degelijk, correct, aangenaam, interessant, intuïtief, makkelijk, mooi, onafhankelijk, eerlijk en … nodig – dus onmisbaar

Argument 17
Iedere mogelijke verandering naar financiële onafhankelijkheid begint onvoorwaardelijk en uitsluitend na het overzicht dat u zichzelf gunt met een inventaris van uw privé financiën die PriFin u kan leveren als enige onafhankelijke aanbieder dus zonder ‘meekijkende’ instellingen of commerciële partijen

Argument 16
Coördinatie, organisatie, sturing, opvolging, initiatief, concretisering, engagement, verantwoordelijkheidszin, focus en alertheid zijn ‘overall’ aanwezig bij PriFin

Argument 15
PriFin overstijgt de levensverwachting en kent haar gelijke niet in de meeneembaarheid ervan, ook naar volgende generaties

Argument 14
Een financiële instelling kan je uitsluitend een standaard inventarisatie aanbieden, maar die standaard is een standaard en wellicht niet geschikt voor u. PriFin is altijd gepersonaliseerd.

Argument 13
Dankzij PriFin doe je nooit iets, waarvan je niet weet wat je doet

Argument 12
We hebben naar u geluisterd en vooral naar wat u belangrijk vindt.  Daarbij hebben we onze bedrijfskennis creatief ingeschakeld om alles wat met uw belangrijke zaken te maken heeft te beheersen in uw belang

Argument 11
U zal een unieke continue sensatie ervaren hoe verfijnd uw zintuigen zullen omgaan met onze creatie

Argument 10
De discipline die wij volledig beheersen en waarbij wij over alle vakkennis beschikken, maakt ons uitermate geschikt om dit uiterst gespecialiseerd meervoudig werk ter uwer optimale beleving aan te bieden

Argument 9
Men zal u met een respect behandelen zoals nooit tevoren

Argument 8
U zal in de mogelijkheid zijn uw verantwoordelijkheden op te nemen in uw gezin, op uw werk en in onze hedendaagse samenleving

Argument 7
U zal meer weten dan wat u ooit dacht te zullen kunnen weten

Argument 6
U zal dankzij ons werk in de mogelijkheid komen om over het vermogen te beschikken creatief met nieuwe vragen om te gaan en problemen vernieuwend aan te pakken

Argument 5
We bevrijden u van uw informatie-overload en maken van die chaos een geïntegreerd coherent geheel

Argument 4
We hebben ons meer dan 10.000 uren bekwaamd in het vereenvoudigd uitleggen van ingewikkelde zaken en in het verduidelijken van hun onderlinge verbondenheid en het belang ervan

Argument 3
U zal u telkens bevoorrecht weten deelgenoot te kunnen zijn van een sublieme balans tussen logica en verbeelding die zich gracieus beweegt en tussen veelzijdigheid aan kennis en informatie

Argument 2
We hebben onze kennis en ervaring bereidwillig en volhardend getest en ingebracht vanuit een onverzadigbare nieuwsgierige benadering van onze voortdurende dorst te leren u beter van dienst te zijn

Argument 1
Met PriFin bieden we u een zinvol, oplossend, plezant en simpel product, maar in feite leveren we u ook, efficiëntie, tijdswinst, inzicht en begrip

Drukwerk