Als je succes nastreeft

Als je succes nastreeft en je dromen wil realiseren, volstaat het niet alleen ze te formuleren,  er boeken over te lezen en een cursus te volgen over hoe ze te bereiken.  Je zal actie moeten ondernemen. Al de technieken consequent omzetten in de dagelijkse praktijk. Net zo lang tot het een gewoonte, een houding is.

Maakt kennis macht? Neen, alleen toegepaste kennis maakt macht. Maar iets kennen en weten op zich is dus niet belangrijk!  Wel het kunnen toepassen als automatisme. Leren doe je niet om iets te onthouden, maar wel om iets niet te vergeten.

Men ziet de wereld niet zoals die is, maar zoals men hem ziet, nl. hoe men geconditioneerd is om te zien.  Daarom moet iedereen basisprincipes leren om als ontwikkelde persoon(lijkheid) de wereld te zien zoals die werkelijk is.

Wees de beste die je kan zijn, omdat je dat wil. Wil je geleefd worden of wil je zelf keuzes kunnen maken? Verander daarom ten beste.  Veranderen is moeilijk maar als beloning voor die inspanning word je meer jezelf dan ooit tevoren.

Heb geduld, alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden. (Saadi).

Veel succes !

Peter Verbeeck

Vermogenscoach

Advertenties

Financieel advies: hilarische dualiteit!

Bankier en financieel tussenpersoon, zolang u betaald wordt op hoeveel geld u vergaard hebt en niet afgerekend wordt op basis van de klanten die niet goed bediend werden, is uw ‘adviseringsaanpak’ hilarisch duaal. Consument opgelet: de informatieplicht van de bankier of financieel tussenpersoon is ALTIJD gekoppeld aan het commercieel aanbod en NIET aan het begrip van de klant. Is er daarenboven een grotere ontstentenis dan de vaststelling dat de overheid niet ingrijpt om rijke bedrijven te beletten om arme (en ‘gewone’) mensen slechte dingen aan te doen?!

Door de bankencrisis en de daarop volgende economische crisis is gebleken dat het toevertrouwde ‘heilige goed’ verraden is! Wat kunnen welwillenden doen die niet onderworpen zijn aan emotionele aanvechtingen van het ogenblik om terug te winnen wat er verloren gegaan is? Ook al is er nog te veel opwinding onder het merendeel van de arbeiders van de geest van vermogen! Ook al zijn er nog de psychologische weerstanden tegen het opnieuw aanvangen met het oprichten van rechtmatige standaarden door de meerderheid van specialisten die vervuld zijn van hogere inzichten en gevoelens.

Overal zijn de uitspraken van de officiële zijde erger dan de overtuiging van het individu: onthoud u, welgezinde, dit dan ook goed, en laat u niet irriteren of misleiden: senatori boni viri, senatus autem bestia ( de senatoren zijn goede mensen maar de senaat is een monster).

Nochtans ben ik door de economische ontwikkeling hoopvol dat deze voor voldoende dwingende druk zal zorgen om het gemiste vertrouwen in het inzicht en de noblesse van de overtuiging van de bankiers te overrulen.

Dixi et salvi animam meam (Ik heb gesproken en mijn ziel gered).

Opmerkelijk waarachtig belangrijke uitspraken van Abraham Lincoln, tijdloos juist.

U zal de zwakken niet sterken door de sterken te verzwakken.
U zal diegenen die in hun levensonderhoud  moeten voorzien niet helpen door degenen die hen betalen te ruïneren.
U zult geen broederschappen scheppen door klassehaat te stimuleren.
U zult de armen niet helpen door de rijken te vernietigen.
U zal in moeilijkheden raken als u meer uitgeeft dan u verdient.
U kunt mensen nooit op lange termijn helpen als u voor hen doet wat ze zelf kunnen doen.