Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak?

Pensioensparen voor jongeren, een goede zaak!?

Je bent jong en je spaart al voor je pensioen. Goed hè 🙂 ???
MAAR … voor jongeren is het niet altijd beter om dit te doen met het fiscaal aftrekbaar pensioensparen. Want dat heeft ook nadelige beperkingen. Die kunnen je in de weg staan. Voor een veel groter pensioen met dezelfde inspanning. Vreemd hè?!  

Op het nieuws horen we dat veel jongeren al sparen voor hun pensioen.  Dat is goed en mag nog meer aangemoedigd. Waarom? Door het gunstige effect van samengestelde intrest dat jaar na jaar vermeerdert.  Einstein noemde dit zelfs ‘een wonder’. Wat daarmee bedoeld wordt?  Jouw maandelijkse spaarinspanning levert een opbrengst op. Bij de volgende storting levert niet alleen jouw vorige en nieuwe spaarbedrag maar ook de eerste opbrengst op het vorige spaarbedrag zelf ook opbrengst op. En dat gaat zo maar verder. Welnu, bij een groter  % , zal de aangroei in verhouding een veel hoger eindresultaat opleveren. Dit fenomeen kan je berekenen door na te gaan “wat de toekomstige waarde van onze regelmatige spaarinspanning is, aan een huidige waarde tegen een bepaalde rente gedurende een bepaalde tijd”.

Om te kunnen bepalen wat ons spaargeld over een bepaalde tijd opbrengt berekend aan een bepaald opbrengstpercentage, gebruiken we de eenvoudige formule:  FV= PV (1 + i)t

Hierin is:
PV = huidige waarde (afkorting van het Engelse ‘present value’)
FV = toekomstige waarde (afkorting van het Engelse ‘future value’)
t = periode (in jaren)
i = rentevoet (als fractie, d.i. percentage gedeeld door 100)

Uitgedrukt in een Excelformule:
Toekomstige waarde = (rentepercentage/betalingsfrequentie; duur in maanden; spaarinlage;;1)*-1

Een voorbeeld:

Ik ben 25 jaar en spaar iedere maand (netto) € 75,- in het pensioensparen gedurende 20 jaar. We nemen de gemiddelde opbrengst van het pensioensparen (bron Morningstar 29/11/16) van  3,27% 10-jaars jaarlijks gemiddelde, en gaan aan de slag:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 3,27% gemiddeld per jaar = € 25.431,73
Dit zelfde voorbeeld maar aan een rentepercentage van 4,75% geeft:
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 4,75% gemiddeld per jaar = € 30.071,80
En laten we dit nu ook eens berekenen aan een rentepercentage van 6,5% :
€75,- x 12 maanden x 20 jaar à 6,5% gemiddeld per jaar = € 36.980,80

spaaropbrengstAan de hand  van deze grafiek is het duidelijk dat dezelfde inspanning meer en sneller aangroeit met een hoger rentepercentage dan met een lager. En dat op basis van hetzelfde maandelijkse spaarbedrag.

OPGELET: 3,27% is het gemiddelde rendement van het pensioensparen van de laatste 10 jaar, ‘geannualiseerd’ = berekend als eenzelfde percentage per jaar. MAAR: de overheid zal toch belasting heffen alsof de pensioenspaarder, U dus, 4,75 % gemiddeld rendement heeft gehaald. Ja! Dus ook als u dat niet behaald heeft -en dat heeft u niet – doet de overheid alsof je dat wel gehaald hebt. In het rekenvoorbeeld komt dit er op neer dat je met het fiscaal pensioensparen € 18.000,- zelf gespaard hebt, een belastingvoordeel genoten hebt van € 5.400,- en een belastingnadeel hebt van ongeveer € 2.400,-. De netto meerwaarde in dit rekenvoorbeeld bedraagt dus € 25.431,73 + € 5.400,- – € 2.400,- – €18.000,- = € 10.426,99.

Laten we dit nu eens vergelijken met een niet fiscaal aftrekbaar pensioensparen met een rendement van 6,50 %. Het is niet aftrekbaar, maar u wordt er ook niet op belast. U ‘verliest’ het voordeel van de aftrekbaarheid (€ 5.400,-) maar u ‘verliest’ ook het nadeel wegens niet belastbaarheid (€ 2.400,-). Wanneer we dat verrekenen op het eindresultaat komen we tot volgende netto meerwaarde: € 36.980,80 – € 18.000,- = € 18.980,80.

Zoals kan worden vastgesteld kan een hoger rendement vlot zorgen voor een bijna verdubbeling van de behaalde meerwaarde op uw zelfde spaarinspanning per maand van € 75,- over een periode van 20 jaar.

Kan dit?  Vraagt u zich terecht af.

Wel ja, laten we beginnen met het opsommen van enkele belangrijke zaken:

 • Wanneer u pensioenspaart via een pensioenspaarfonds haalt u een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,27% (bron: Morningstar)
 • Bij de samenstelling van het fonds heeft u geen inspraak, evenmin keuze: de bank bepaalt zelf zonder uw ‘inmenging’ waarin uw spaarcenten belegd worden
 • Een pensioenspaarfonds is per definitie een gemengd fonds, want dat is voor iedere klant hetzelfde, dus moet de bank er ook voor zorgen dat er geen te grote schommelingen optreden bij de waarde van het fonds
 • Voor oudere klanten is dit vooral aangewezen, omdat ze niet zo lang meer kunnen sparen, en niet de tijd meer hebben die eventueel nodig is om de schommeling van de waarde op te kunnen vangen
 • Voor jongere klanten is dit nadelig, want die kunnen juist wel profiteren van grote schommelingen, omdat ze langere tijd hebben, en hierdoor minder risico lopen
 • Alle berekeningen tonen aan dat juist grote(re) schommelingen voor extra rendement zorgen bij maandelijks sparen/beleggen (bron: Professor Van Broekhoven ‘Beter beleggen in aandelen; en diverse andere bronnen)
 • Deze schommelingen kunnen slechts verwacht worden wanneer de samenstelling van het fonds specifiek met die bedoeling gebeurt
 • Wat dus niet het geval is bij de ‘bankpensioenspaarfondsen’ – zie hoger

En dat is nog niet alles!

Er zijn ook nadelen verbonden:

 • Je kan het gespaarde geld niet ‘terugvragen’ zonder dat je hierop (zwaar) belast wordt
  (zwaar = meer belasting betalen dan het belastingvoordeel dat je gekregen hebt)
 • Je kan geen deel van het geld ‘terugvragen’ zonder dat je op dat deel belast wordt (zie hoger)
 • Je kan het niet vroeger opvragen dan de pensioenleeftijd, anders word je er zwaar op belast (zie hoger)
 • Je kan de waarde ervan niet benutten in andere bijkomende stappen in vermogensopbouw
 • Je kan de waarde niet ‘overdragen’ zonder eerst lang de belasting kassa te passeren
 • Je kan er niet zoveel in sparen als je wil
 • Enzoverder

 

Meer weten?  Stuur een mailtje naar info@finconsult.be , Peter Verbeeck, vermogenscoach, FSMA vergund Onafhankelijk Financieel Planner.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s